×

מרכזים למשפחות לילדים עם מוגבלות במתכונת אזורית – דו”ח מחקר אינטגרטיבי המוגש במסגרת מחקר הערכה לתוכנית

מחברים נוספים : איילת גור

המרכזים למשפחות לילדים עם מוגבלות במתכונת אזורית מהווים תוכנית פיילוט עבור משרד הרווחה והביטחון החברתי, מרכז המועצות האזוריות וג’וינט ישראל אשלים, ומלווים על ידי מחקר הערכה החל משנת 2019 .

המרכזים למשפחות במתכונת אזורית פותחו על בסיס מודל ההפעלה בגישה ממוקדת משפחה ובגישה קהילתית. הם כוללים 6 רכיבים: מיפוי צרכים, קבוצות תמיכה לבני משפחה שונים, מתן מידע, קבוצות מנהיגות הורית, פעילויות פנאי והפגה, פעילות הסברה ושינוי עמדות, פעילות מתנדבים וחיבור עם תשתיות אזוריות בחירום.

מטרות ‘מחקר הערכה- מרכזים למשפחות במתכונת אזורית’ (2019 – 2021) היו כדלקמן:

  1. לבחון את רמת הביצוע והפיתוח של רכיבי המודל במטרה להתאימו למתכונת עבודה אזורית בתהליך דינאמי של חירום, שגרת חירום, שיקום כלכלי- חברתי וחזרה לשגרה.
  2. לבחון את אפקטיביות פעולת המרכזים , באפקטיביות הכוונה היא לפעולות שהם מייצרים, ואת מידת תרומתם למדדי מערכת, פרט ומשפחה בתהליך דינאמי של חירום, שגרת חירום, שיקום כלכלי- חברתי וחזרה לשגרה.
  3. לבחון האם המתכונת האזורית מצליח ה להוות מוקד משיכה אשר מגביר את צריכת השירותים והמעורבות של קהלי היעד בו, תוך מתן סל שירותים איכותי למשפחה בדומה למודלים יישוביים.
  4. לזהות חסמים ומפתחות להצלחה בהפעלת התוכנית;
  5. לספק המלצות לשיפור שירותים מבוססי קהילה וממוקדי משפחה הניתנים למשפחות לילדים עם מוגבלויות במסגרת פעילות המרכזים למשפחות.

במהלך שלוש השנים האחרונות פעלה התוכנית בשלוש מועצות אזוריות: מ.א עמק יזרעאל, מ.א חפר ומ.א אזורית שומרון. ועדת ההיגוי למחקר יצרה עבור מחקר זה קבוצת השוואה הכוללת שלושה מרכזים עירוניים בחדרה, נוף הגליל ואופקים.

מסגרת המחקר כללה מערך מחקר משולב (mixed methods) , ובו שלוש מדידות כמותיות וחמש מדידות איכותניות, המעמיקות בנושאים שונים לעיצוב התוכנית.

לתדריך ההפעלה של המרכזים למשפחה


פריטים קשורים