×

נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה-21

 הספר הופק על ידי נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים המופקדת על קידום הנושא. מטרת הספר לחשוף את הציבור הרחב להיבטים המגוונים של תחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות בישראל מנקודת מבטם של מעצבי המדיניות, אנשי מקצוע ופעילים מקרב אנשים עם מוגבלות.


פריטים קשורים