×

סקר נתוני הכשרת כח האדם במע"שים (מרכז עבודה שיקומי) של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית לשנת 2012

מק"ט 138 | מחברים נוספים : שרון גנות, חניתה קושר
הדוח הנוכחי מציג נתונים אודות מאפייני כח האדם העובד במע"שים (מרכזי עבודה שיקומיים) של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ובכלל זה נתונים אודות מאפייני מנהלי המע"ש, צוות המדריכים וכן נתונים אודות מדריכי תכנית תעסוקה נתמכת המופעלת במע"שים.
הדו"ח מתבסס על סקר שבוצע במהלך 2012 ולפיכך ממצאיו נכונים לשנה זו בלבד.
 
להורדת מצגת מסכמת של הדו"ח.

 


פריטים קשורים

דילוג לתוכן