×

צוות עמותת ‘עלי שיח’ , ירושלים זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2012

פרס על מצויינות של צוות מסגרות בקהילה
פרס המצויינות לצוות במסגרת בקהילה מוענק לצוות עמותת "עלי שיח" בראשותו של הרב חיים פרקל
על יוזמות יצירתיות ופיתוח פרוייקטים ייחודיים לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית ולסובביהם במיגזר החרדי בעיר ירושלים , המקדמים ומשלבים אותם בחיים פעילים בקהילתם ומהווים מודל והשראה לעוסקים בתחום.
 
סרטון על פועלה של עמותת עלי שיח שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2012
 


פריטים קשורים