×

שיח שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלויות בקהילה החרדית

המאמר מתאר את תפיסת המוגבלות בהתאם למודל הדיסמודרניסטי של המוגבלות הנגזר מהמודל החברתי. מודל זה מבקש למוסס את קטגוריית זהות המוגבלות ולראות את קיום המוגבלות בכל אדם, לצד חובתו של כל אדם, כולל אנשים עם מוגבלות, לאחריות לחברה שוויונית וצודקת. המאמר בוחן את תפיסת המוגבלות בקהילה החרדית כמבטאת את מודל הצדקה הרואה באדם עם מוגבלות מושא לרחמיה ותמיכתה של הקהילה. שיח הזכויות זר לקהילה החרדית העוסקת בקיום חובות ואחריות קהילתית, ולפיכך המודל הדיסמודרניסטי הולם את ערכי הקהילה ויש בו פוטנציאל לתרום לתדמיתם של אנשים עם מוגבלות  ולאפשר להם השתלבות אקטיבית ומכובדת בקהילתם.

מילות מפתח : חברה חרדית, המודל הדיסמודרניסטי, המודל החברתי של המוגבלות, שיח הזכויות

 


פריטים קשורים

Skip to content