×

שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה: תמורות בתפיסות, פיתוח כלים ותוכניות תעסוקה

במאמר זה אבקש להציג את התפיסות והעקרונות המנחים את עבודת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התמ”ת, תוך פירוט עיקר הכלים והתוכניות שמפעיל המטה לעידוד השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה. תחילה יוצג הרקע להקמת המטה באמצעות מענה על מבחר שאלות הכרחיות המתייחסות לאנשים עם מוגבלות בישראל ותוך התייחסות למאפיינים הסוציו–דמוגרפיים והתעסוקתיים של אוכלוסיה זו. לאחר שנדון בשיעורי התעסוקה הנמוכים, נציג אומדן של אובדן פוטנציאל התעסוקה של אנשים עם מוגבלות שניתן היה לשלב בשוק העבודה לו היו ננקטות הפעולות המתאימות. במקביל, יועלו מספר השערות המסייעות לשפוך אור על תמונת המצב בתחום בחמש עשרה השנים האחרונות. על רקע זה, נסיים בהצגת העקרונות המנחים את עבודת  המטה ואת תוכניותיו להביא לשינויים משמעותיים במצבם התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות  בישראל.

המאמר פורסם לראשונה בכתב העת “עניין של גישה”, גיליון 10,  2010.

 


פריטים קשורים