×

שימוש בסרטים להנגשת מידע וידע עבור אנשים עם מש”ה – אסופת מחקרים בתחום

מק"ט 189 | מחברים נוספים : מיה סבג

בשנים האחרונות עולה הבנת החשיבות של מחקר והבנה בנושא פיתוח טכנולוגיות להנגשת תחומים רחבים בקרב אנשים עם מוגבלות בכלל ואנשים עם מש”ה בפרט. מחקרים עד כה מראים כי קיימים קשרים חיוביים בין תמיכה טכנולוגית ורכישת מיומנויות שונות, ועל כן ישנה חשיבות רבה במחקר מעמיק בתחום. זאת ועוד, ידוע מזה שנים רבות כי לחשיפה לטכנולוגיות משמעויות רחבות ביחס לשיפור רמת החיים, השתלבות בקהילה, העשרת המיומנויות הנדרשות בחיי היום-יום ועוד. בהתאם, חוקרים מעלים בשנים האחרונות את היתרונות שבשימוש עזרים טכנולוגיים, צמצום הפערים ביחס לאוכלוסיות אחרות והעלאת הביטחון האישי בקרב אוכלוסיית אנשים עם מש”ה. 

בקישורים המצורפים תמצית קצרה של מקורות הדנים בסוגיית השימוש בסרטונים:

 

 

 

3. תפקידה של הטכנולוגיה: צרכי התמיכה הנדרשים לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.

 

4. השוואת מודלים: השפעת תמונה ויזואלית אל מול שידור וידאו על ביצוע והשלמת משימת בישול בקרב סטודנטים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית.

 

5. הערכת תהליך רכישת מיומנות הדחת הכלים בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות  שימוש בסרטוני הדרכה והפחתת השימוש בהם לאחר רכישה המיומנות.

 

6. הערכת תהליך רכישת מיומנות הכנת פופקורן במיקרוגל בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות  שימוש בסרטוני הדרכה והפחתת השימוש בהם לאחר רכישה המיומנות.

 

 

בוצע ע”י מכלול – יח’ ההערכה ומחקר של קרן שלם, יולי 2015

 

 

 

 


פריטים קשורים