×

תחושת צמיחה בקרב אבות ואימהות לילדים עם פיגור שכלי -השוואה בין משפחות חרדיות ללא חרדיות

מק"ט 530 | מנחה : ד"ר ליאורה פינדלר

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר הנוכחי נועד לבדוק את ההבדלים בין משפחות חרדיות לבין משפחות חילוניות המגדלות ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתחושת צמיחה, תחושת קוהרנטיות ותמיכה חברתית. כמו כן, המחקר מבקש לבדוק האם ימצאו הבדלים בתחושת הצמיחה בין אבות לבין אימהות. עולה כי הורים חרדים דיווחו על תחושת צמיחה גבוהה יותר מהורים חילוניים. לא נמצאו הבדלים בין הורים חרדים להורים חילוניים בתמיכה החברתית. בנוסף, נמצא כי אימהות דיווחו על תחושת צמיחה גבוהה יותר בהשוואה לאבות, אולם לא נמצאו הבדלים בין האבות לבין האימהות בתחושת הקוהרנטיות, ובתמיכה החברתית.


פריטים קשורים