×

תיעוד מסכם תוכנית מצוף להגברת איתור ודיווח על ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות נפגעי התעללות

תוכנית מצוף שפעלה בעמותת אל"י – האגודה להגנת הילד בין השנים 2009-2012, מתוך יוזמה ושותפות של משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, קרן שלם ואשלים.
מטרתה של התכנית היתה להגביר מודעות לתופעת הפגיעה והתעללות בקרב ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות על מנת להרחיב את האיתור והדיווח, תוך הקניית כלים לאנשי המקצוע ונותני השירותים.
מוצג בזאת תיעוד מסכם של התוכנית הכולל תיאור של הפעולות שנעשו, תובנות שנלמדו, דוגמאות למערכי הכשרה ומאגר מרצים מומלצים.
קרן שלם היתה שותפה בפיתוח ובמימון התוכנית.

פריטים קשורים