×

תיפקודה של המערכת הוסטיבולרית בקרב אנשים מבוגרים עם פיגור שכלי

מק"ט 14 | מחברים נוספים: עוז צור

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

הסבירות לנפילות עולה עם העלייה בגיל. אולם, מעט תשומת לב מחקרית ניתנת למאפייני שיווי משקל בקרב אנשים מבוגרים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), שבדרך כלל אינם נוטים להתלונן על כך. מטרת המחקר היא לבדוק את היארעות המגבלות במערכת הוסטיבולרית בקרב מבוגרים עם מש"ה. עלה כי בקרב 9 נבדקים (המהווים 30%) נמצא ליקוי ברפלקס ה- VOR. ממבדקי הפוסטוגרף נמצא, שמתוך תשעת הנבדקים לשבעה מהם היו ממצאים חיוביים המעידים על ליקוי יציבה על רקע וסטיבולרי. לסיכום, נמצא שסקירת רפלקס ה – VOR יכולה לתרום לגילוי מוקדם של הפרעות בשיווי משקל בקרב אנשים מבוגרים עם פיגור שכלי.


פריטים קשורים