×

תפיסת איכות סביבת העבודה ומטלת ההאכלה של מטפלות ישירות במוסדות לאוכלוסייה סיעודית עם לקויות קוגניטיביות

מק"ט 46 | מחברים נוספים: נועה גלעד

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מטרת המחקר לבחון את הקשר בין העמדות והתפיסות של מטפלות ישירות במוסדות לאוכלוסייה סיעודית עם לקויות קוגניטיביות משמעותיות כלפי מטלת ההאכלה, לבין תפיסת איכות סביבת העבודה, המורכבת מרמת המתח במטלת ההאכלה, רמת המתח הכללית בעבודה ורמת שביעות הרצון מהעבודה. נמצא, כי רבות מהנשים העובדות בתפקידי הטיפול הסיעודי בישראל, הינן נשים ממעמד חברתי וכלכלי נמוך ומקבוצות מיעוט, רובן ערביות ומהגרות. הן האחראיות העיקריות לטיפול ולביצוע מטלת ההאכלה, ועבודתן עמוסה ולחוצה. יחד עם זאת, הן אינן זוכות להערכה גבוהה או לתגמול מספק על עבודתן. אי לכך איתור הגורמים ליצירת סביבת עבודה איכותית חשובה מאד עבורן.


פריטים קשורים