×

תחושת כאב באנשים עם פיגור שכלי

מק"ט 11 | מחברים נוספים: חיים פיק

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

הדעה הרווחת כיום היא, שאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), רגישים פחות לכאב בהשוואה לנורמה. גישה זו מביאה לכך שאנשים עם מש"ה, מקבלים פחות תרופות להורדת כאב ולעיתים אינם מטופלים נגד כאב. ממחקרים עולה, שיתכן והתגובה לכאב באנשים עם מש"ה הינה מאוחרת, עקב שיבושים בהולכה או האטה בעיבוד המרכזי. מטרת המחקר ללמוד האם הרגישות לכאב בקרב אנשים עם מש"ה הינה מופחתת. וללמוד אם הבדל ברגישות, אם קיים, נובע משינויים במערכת העצבים. הממצאים מעידים, שאנשים עם מש"ה רגישים לכאב יותר מהרגיל, ואף שהתגובה לכאב אצלם איטית ומאוחרת מהרגיל, מה שעלול להיות מפורש כרגישות מופחתת.

 

למחקר המשך תפיסת כאב ותגובתיות לכאב בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית : איתור מדדים אובייקטיביים לכאב   לחץ כאן 


פריטים קשורים