×

Using Self-Directed Video Prompting to Teach Students with Intellectual Disabilities

שיטות לימוד ישירות ועצמאיות בעזרת סרטוני וידאו המיועדות לתלמידי תיכון בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ושימושן

החוקרים בחנו את ההשפעה של סרטי הדרכה המוצגים ב-Ipad בלימוד 4 בני נוער עם מש"ה בינונית-קשה שני כישורי יום-יום. התלמידים למדו לנקות שולחן על-ידי סרטון הדרכה. כשהגיעו ל80% הצלחה בביצוע 3 פעמים ברציפות לימדו אותם כיצד להפעיל את ה-Ipad עצמאית בכדי להפעיל אפליקציה בה מופיעים סרטוני ההדרכה. בשלב האחרון המשתתפים לימדו את עצמם בעזרת הפעלת סרטון הדרכה שנמצא באפליקציה שלמדו כיצד להפעיל איך לשאוב את הרצפה. כל 4 המשתתפים למדו לשטוף את השולחן ולהפעיל את האפליקציה, ובסיום המחקר 2 ידעו לשאוב את הרצפה ועוד אחד היה בשלבי למידה.

המחקר פורסם בכתב העת: Journal of Behavioral Education, 22(3), 169-189

 

למחקר לחץ כאן

 

 

 


פריטים קשורים