×
מציג 10 תוצאות מתוך 221

ערכת הדרכה לטיפול והפחתה של ריור יתר בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 ערכת הדרכה לקלינאי תקשורת הכוללת רקע תיאורטי להבנת התופעה, שאלונים וכלי הערכה למדידת התופעה וכן כלים להתערבות ובניית תכנית התערבות לצימצום והחתת הריור. הערכה כוללת מצגת המדגימה תרגול ארו-מוטורי בהשתתפות ...

יעילות השימוש של מטפלים במערכת תומכת החלטה בעת התאמת טכנולוגיה מסייעת

מק"ט 69 | מחברים נוספים: תמר וייס, צבי קופליק
 מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. מטרת המחקר העיקרית הייתה לבחון האם מערכת תומכת החלטה קלינית, בשם OSCAR, תשפר באופן מובהק סטטיסטית את הבחירה של עכבר או תחליף עכבר ...

סקר לאיתור ולאפיון צרכים לפיתוח אביזרי עזר מיוחדים לשיפור תפקודם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 105 | מחברים נוספים: נעמי פרזיגר, שושי גולדברג- מאיר, מעיין כהנא
מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. הסקר הנוכחי הינו יחודי בהסתכלות רב תחומית ורב גילית בנושא שימוש והתאמת אביזרי עזר. המשתתפים הינם נותני שירותים (3-6 בכל מסגרת) לאנשים עם ...

השפעת פעילות אתגרית על אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית וקשה ועל תפיסת הצוות את מסוגלותם של המשתתפים

מק"ט 103 | מחברים נוספים: חלי פרץ, שירה ורדי
מחקר זה נערך בסיועה של קרן שלם. המחקר נועד לבחון את השפעת הפעילות האתגרית על אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית עד קשה וכן לבחון את השפעת ההשתתפות בפעילות האתגרית ...

קידום השילוב הקהילתי של אנשים עם מוגבלות שכלית ואבחנה כפולה על ידי אנשי צוות תומך

מק"ט 594 | מנחה: ד"ר שירלי ורנר
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. מטרת המחקר הינה לבחון אלו גורמים קשורים לביצוע פעילות המקדמת את השילוב הקהילתי על ידי אנשי הצוות התומך במסגרות ...

סקירת ספרות התנדבות של אנשים עם מוגבלות

 סקירה זו מציגה את ממצאי המחקרים שבחנו את ההשפעות וההשלכות של התנדבות אנשים עם מוגבלות בכלל ובני נוער וצעירים עם מוגבלות בפרט וכן את החסמים האישיים והארגוניים כמו גם את ...

תיעוד מסכם תוכנית מצוף להגברת איתור ודיווח על ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות נפגעי התעללות

תוכנית מצוף שפעלה בעמותת אל"י – האגודה להגנת הילד בין השנים 2009-2012, מתוך יוזמה ושותפות של משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, קרן שלם ואשלים. מטרתה של התכנית היתה להגביר ...

צוות נכויות בריינה בראשותה של נארימן דיביני זוכה פרס הצטיינות של קרן שלם לשנת 2012

פרס על מצויינות של מחלקה באגף לשירותים חברתיים
 160 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהישוב ריינה וסביבותיו נהנים מדי יום ממסגרות בקהילה המאפשרות להם חיים פעילים והתפתחות ותמיכה למשפחות. כניסתה של נארימן ,לתפקיד רכזת התחום ברווחה במחלקת הרווחה ...

צוות עמותת ‘עלי שיח’ , ירושלים זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2012

פרס על מצויינות של צוות מסגרות בקהילה
פרס המצויינות לצוות במסגרת בקהילה מוענק לצוות עמותת "עלי שיח" בראשותו של הרב חיים פרקל על יוזמות יצירתיות ופיתוח פרוייקטים ייחודיים לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית ולסובביהם במיגזר החרדי בעיר ...

צוות מע”ש שפרעם בניהולה של גב’ מונתהא קוסקוסי זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2012

פרס על מצויינות של צוות מסגרות בקהילה
 כחמש עשרה שנה מנהלת מונתהא עם צוות עובדות בעיקר ושוקדת על פיתוח תעסוקה ושדרוג התנאים הפיזיים. בימים אלו מסתיימת הקמת המבנה החדש . הפרס מוענק עבודה ברוכת שנים בקידום תעסוקה ...

מציג 10 תוצאות מתוך 221