×
מציג 10 תוצאות מתוך 221

צוות נכויות בעיריית לוד, בראשותה של עו”ס נירה בורג זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2011

פרס על מצויינות של מחלקה באגף לשירותים חברתיים
פרס לצוות נכויות באגף לשירותים חברתיים מוענק לצוות נכויות באגף לשירותים חברתיים בעיריית לוד בראשותה של עו"ס נירה בורג-סמו על פיתוח רצף שירותים מיטבי, במציאות מאתגרת ומורכבת המאפשר חיים מלאים ...

דוח הערכה מסכם על קורס: בניית שותפות בין אנשי מקצוע להורים לילדים עם צרכים מיוחדים במזרח ירושלים

מק"ט 88 | מחברים נוספים: נאזי נאטור
מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. מטרת המחקר הייתה להעריך תהליך יישום תכנית שמטרותיה היו פיתוח מודעות ושינוי עמדות ביחסם של אנשי מקצוע למקומם של ההורים, המשפחה וכלפי אנשים ...

הקשר בין תחרות ופוליטיקה ארגונית לבין אימוץ ערכי ניהול חדשים בארגונים המספקים שירותי דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי, פגועי נפש וקשישים

מק"ט 592 | מנחה: פרופ' אמנון בהם
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. המחקר בחן שני גורמים, האחד תחרות (חיצוני לארגון) והשני פוליטיקה ארגונית (פנימי לארגון) שעשויים לקדם או לבלום אימוץ של ...

התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

התנהגות מאתגרת הינה נפוצה בקרב ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ולכן חשוב להבין את מקורה ואת דרכי ההתערבות האפשריים. המאמר מתאר מהי התנהגות מאתגרת וגורמים אפשריים התרחשותה. כמו כן, ...

בשורה מרה והאדם עם פיגור שכלי – ערכת הדרכה לאנשי מקצוע

מתוך החוברת : "מסירת בשורה מרה היא תמיד אירוע קשה. כאשר מדובר במסירת בשורה מרה למטופל עם מוגבלות שכלית התפתחותית, האירוע קשה עוד יותר מכיוון שהוא מציב בפני כלל העוסקים ...

ערכה להפעלת מתנדבים במסגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

"מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז"  איזופוס { מתוך המשל "האריה והעכבר" }   מתנדבים רבים פועלים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית בקהילה. יחד עם העזרה המעשית הישירה ...

יישום מיטבי – איתור אוכלוסיית יעד, הערכת צרכים וידע נוכחי, הפעלת תוכנית התערבות ראשונית והערכת תוצאות – אוכלוסיית מבחן, תסמונת רט

מק"ט 43 | מחברים נוספים: ברוריה גדעוני בן זאב, יואב מריק
מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. תסמונת רט הנה תסמונת גנטית הפוגעת בעיקר בנשים. לאור הצרכים הרפואיים המורכבים של אוכלוסייה זו, חשוב לאתר נשים אלו על מנת שיוכלו להיכנס ...

הדרכת שותפי תקשורת של אנשים עם מוגבלויות שכליות וצרכים תקשורתיים מורכבים

מק"ט 53
מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. תקשורת, ללא תלות באופן בו היא מתבצעת, הופכת להיות בעלת ערך, רק כשנעשה בה שימוש לשם אינטראקציות של בני אדם עם זולתם. המחקר ...

תפיסות אנשי צוות את השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרים עם מוגבלויות התפתחותיות

מק"ט 573 | מנחים: ד"ר דליה זק"ש, ד"ר טל לבל
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. מטרת המחקר היא לבחון תפיסות של צוות רב-מקצועי לגבי השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרים עם מוגבלויות התפתחותיות, תוך התמקדות ...

לאכול בתבונה – מדריך להכנת תפריט

 מדריך המנחה ומלמד כיצד יש להרכיב את התפריט השבועי ולהכין את המזון על פיו כך שיספק את רכיבי התזונה הנדרשים לדיירים במסגרות התעסוקה והדיור בקהילה.

מציג 10 תוצאות מתוך 221