×
מציג 10 תוצאות מתוך 42

המהדורה המקוונת של מארז לניהול איכות השרות במרכזי יום 21+ טיפוליים סיעודיים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ע"פ תקן ISO 9001

המארז הינו תוצר פעילותם של קבוצת מנהלי מרכזי יום אשר השתתפו בקורס שהתקיים בשנת 2014 ואשר בחרו לקחת חלק בכתיבת התקן. הקורס נעשה במימונה של קרן הקורס נעשה במסגרת מכון ...

המהדורה המקוונת של המארז לניהול האיכות ע"פ תקן 9001 ISO

למנהלי מרכזי רש"ת – רצף שירותי תעסוקה (מע"ש).
המארז הינו תוצר פעילותם של קבוצת מנהלי מע"שים אשר השתתפו בקורס שהתקיים בשנת 2006 במכון טראמפ, בית איזי שפירא ואשר בחרו לקחת חלק בכתיבת התקן. הקורס נעשה במימונן של קרן ...

השפעת השחיקה בקרב עובדים באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית על מדדים אובייקטיביים של תפקוד מקצועי

מק"ט 129 | מחברים נוספים : אילן רוזינר, יהודית חסידה, יאנינה לבד
מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם. העובדים בטיפול ישיר באוכלוסיה עם מוגבלות שכלית התפתחותית מתמודדים עם עבודה יומיומית הדורשת מאמצים רגשיים ופיזיים שעשויים להשפיע על שחיקה בעבודה. שחיקה מוגדרת כ"עייפות ...

סקר נתוני הכשרת כח האדם במע"שים (מרכז עבודה שיקומי) של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית לשנת 2012

מק"ט 138 | מחברים נוספים : שרון גנות, חניתה קושר
הדוח הנוכחי מציג נתונים אודות מאפייני כח האדם העובד במע"שים (מרכזי עבודה שיקומיים) של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ובכלל זה נתונים אודות מאפייני מנהלי המע"ש, צוות המדריכים ...

מילון מושגים שימושי להצגה ולהערכה של תכנית חברתית

המילון נכתב על ידי טל כהנא וצוות מתן – משקיעים בקהילה במסגרת תכנית "מסלול מתן – ממדידה והערכה להצלחה", בו רוכשים ארגונים ידע, כלים ניהוליים וניסיון מעשי במדידה וחשיבה הערכתית. ...

ניהול תחקירים של כשל או הצלחה

מקבץ שקפים
 התחקיר המעמיק של מקרי כשל או הצלחה מהווה אחד הכלים רבי העוצמה של הארגון הלומד. התחקיר הינו גם דרישה מנדטורית הנגזרת מקיום מערכת איכות פורמאלית ממשפחת ה-iso 9001. ארגונים המטפלים ...

School-Parent Collaborations in Indigenous Communities: Providing Services for Children with Disabilities

ספרה החדש של ד"ר איריס מנור בנימיני עוסק בשיתוף פעולה בין בית ספר והורים בקהילות ילידיות- מתן שירותי תמיכה לילדים עם לקויות
קהילה ילידית הינה קבוצה אתנית המוגדרת כאוכלוסיה טבעית וראשונית במקום מסויים. עוני, העדר שירותי תמיכה, נגישות מוגבלת לחינוך, שכיחות גבוהה של בעיות בריאות, קהילות ילידיות מתמודדות עם מספר גדול של ...

הטמעת ערכי ניהול איכות (ISO-9001) בשגרת שיקום מקצועי-תעסוקתי של אדם בעל מוגבלות

תפיסת ה-TOTAL QUALITY MANAGEMENT" T.Q.M" תורגמה ומיושמת בארץ תחת ההגדרה "ניהול כולל לאיכות". למרות שהתפיסה נבנתה במקור אל מול ארגונים יצרניים זוהתה ישימות העקרונות ה"צרובים" בה כעקרונות אוניברסאליים המתאימים מאד ...

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2012

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2012 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד. הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, עם דגש ...

המדינה מתעלמת כשנתיים מדו"ח שהנחה לסגור מוסדות למוגבלים

 הכתבה מציגה את עיקרי ממצאי דו"ח וועדת המומחים הבינלאומית שהוזמנה על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בנושא הדיור בקהילה בישראל לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהיבט בינלאומי משווה. בכתבה טוענת ...

מציג 10 תוצאות מתוך 42
דילוג לתוכן