×
מציג 10 תוצאות מתוך 42

אוגדן להפעלת מרכזי יום טיפוליים-סיעודיים 21+

לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
מטרתו של האוגדן לספק ידע, מידע והנחיות לכל מי שעוסקים בהפעלת מרכזי יום טיפוליים סיעודיים 21+ לאנשים עם מש"ה. האוגדן מחבר בין מדיניות המשרד, נהליו לבין חכמת המעשה הצומחת ומתפתחת ...

הקשר בין תחרות ופוליטיקה ארגונית לבין אימוץ ערכי ניהול חדשים בארגונים המספקים שירותי דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי, פגועי נפש וקשישים

מק"ט 592 | מנחה: פרופ' אמנון בהם
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. המחקר בחן שני גורמים, האחד תחרות (חיצוני לארגון) והשני פוליטיקה ארגונית (פנימי לארגון) שעשויים לקדם או לבלום אימוץ של ...

ערכה להפעלת מתנדבים במסגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

"מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז"  איזופוס { מתוך המשל "האריה והעכבר" }   מתנדבים רבים פועלים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית בקהילה. יחד עם העזרה המעשית הישירה ...

תקציר דוח וועדת מומחים לנושא הדיור בקהילה בישראל לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 דו"ח המסכם את הדיונים שקיימה וועדת מומחים בינלאומית שזומנה על ידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, במטרה לדון בדיור בקהילה בישראל לאנשים עם מוגבלות ...

תפיסת איכות סביבת העבודה ומטלת ההאכלה של מטפלות ישירות במוסדות לאוכלוסייה סיעודית עם לקויות קוגניטיביות

מק"ט 46 | מחברים נוספים: נועה גלעד
מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. מטרת המחקר לבחון את הקשר בין העמדות והתפיסות של מטפלות ישירות במוסדות לאוכלוסייה סיעודית עם לקויות קוגניטיביות משמעותיות כלפי מטלת ההאכלה, לבין תפיסת ...

ערכים כאבן הראשה בבניין שירותי קהילה לאנשים עם פיגור שכלי

תקציר רב שיח העוסק בתיאור תהליך הבניית שירותי הקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שהחל במפגש היסטורי בשנת 1992 הנקרא 'מפגש תדמור' שנעשה ביוזמתה של מרים כהן, מנהלת השירות בקהילה ...

“דעתך חשובה לנו” סקר שביעות רצון לקוחות כאמצעי לקידום דפוסי שיתוף פעולה ויחסי אמון בין הלקוחות והצוות

המאמר נכתב במסגרת התוכנית "חוכמת המעשה" מחזור י"ד 2009 , בבית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה מנחה: גב' ספי גולדברג מרכזת: גב' ענת הראל. במאמר זה מתארת אריאלה זיידל, ...

עבודה נתמכת ברצף שירותי התעסוקה

מק"ט 44 | מחברים נוספים: אילן רוזינר, לירון פתאל, ברקת הנלה
מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. המחקר בא לבחון האם תוכנית תעסוקה נתמכת הצליחה, ובאיזו יעילות הופעלה התוכנית (תהליכי איתור, השמה, הכשרה, ליווי ומעקב של המשתקמים, והעבודה מול המעסיקים). ...

אנשים עם פיגור שכלי | סקירה סטטיסטית לשנת 2009

 סקירה סטטיסטית על תחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית, תמונת מצב לשנת 2009. סקירה העוסקת ב - נתונים דמוגרפיים של האוכלוסייה, שירותים ופעילות של האגף למש"ה, ועוד.

מציג 10 תוצאות מתוך 42