A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

הקשר בין השמנה ואיכות חיים בקרב מוגבלים שכלית   מק"ט 30 | מחברים נוספים: אריה רימרמן, גליה גולן שפרינצק  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

אוכלוסיית המוגבלים שכלית התפתחותית (מש"ה) לא זכתה להתייחסות מחקרית רבה בתחום מצבה הבריאותי, אולם, שיעור ההשמנה באוכלוסייה זו, גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. השמנה נמצאה כמשפיעה על איכות החיים, אך לא נבדק הקשר שבין השמנה ואיכות חיים בקרב מש"ה. לפיכך, מטרת המחקר היא לבדוק האם קיים קשר בין השמנה לאיכות חיים בקרב קבוצה זו, והאם הקשר מושפע מגורמים כמו: מסגרת דיור, תעסוקה, גיל, מין, פעילות גופנית ותזונה. נמצא קשר מובהק בין מסגרת מגורים לבין פעילות גופנית, הרגלי אכילה ושימוש בשירותי רפואה. לא נמצא קשר בין השמנה למגדר, מסגרת מגורים, רמת מש"ה ואיכות חיים.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הזדקנות של אנשים עם פיגור שכלי המקבלים שירותי דיור ו/או תעסוקה ממשרד הרווחה: תמונת מצב וצרכים   מק"ט 7 | מחברים נוספים: דניז נאון, ג'ני ברודסקי, דליה מנדלר  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

בדומה לתהליכים שמתרחשים בכלל האוכלוסייה, גם בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) עלתה תוחלת החיים באופן משמעותי במאה השנים האחרונות, מה שגרם לכך שרבים מהם זוכים להגיע לגיל זקנה. המטרה הכללית של המחקר הייתה ללמוד על המאפיינים האישיים, החברתיים והבריאותיים של אנשים בגיל מבוגר עם מש"ה בישראל, ולבחון את הצרכים ואת המענים הניתנים בשירותים בעבורם ובעבור בני משפחתם - התומכים הבלתי פורמליים שלהם. זהו מחקר ארצי, אשר איסוף הנתונים בו נעשה באופנים שונים, בצורה רחבה ומקיפה – מהדיירים, משפחותיהם ומטפליהם. לבסוף, נערכו שלוש קבוצות מיקוד עם מגוון אנשי מקצוע, עובדי שטח ובני משפחה. 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


הערכת שביעות רצונם של אנשים עם פיגור שכלי מהסובב הפיזי במסגרות דיור ותעסוקה בקהילה   מק"ט 16 | מחברים נוספים: יוסיפיה מיכלק  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

זהו מחקר גישוש, העוסק בהערכת סובב פיסי ובחקר משתמשים במסגרות דיור ותעסוקה מוגנות, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. המחקר משלב שני תחומי ידע: תחום הארכיטקטורה ותחום העבודה הסוציאלית. בתחום הארכיטקטורה, המחקר בחן את מאפייני הסובב הפיסי במסגרות אלו. בתחום העבודה הסוציאלית, המחקר בדק את שביעות הרצון מהסובב הפיסי של הלקוחות המשתמשים באותם בנינים (דיירים או חניכים מועסקים) וכן את שביעות הרצון של אנשי הצוות העובדים באותם בנינים. גובשו המלצות לשפור סובב פיסי בכל מסגרת שנבדקה, וכן המלצות לגבי הנחיות תכנון עתידיות לגבי הסובב הפיסי במסגרות דיור ומסגרות תעסוקה מוגנות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


תוכנית להפעלת מיל"י - מרכזי יום לאנשים מזדקנים וזקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית   מחברים נוספים : אורית טובול, מיקי כהן  

התוכנית להפעלת מיל"י – מרכז יום לאנשים מיוחדים – מזדקנים וזקנים נועדה להציע מענה תעסוקתי/עיסוקי למשך שעות היום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בני 50 ומעלה המאופיינים בירידה תפקודית, החיים בבתיהם הפרטיים או במסגרות הדיור של השרות בקהילה. במסמך מוצג רציונל להקמת מרכזי יום לקשישים, תכנים להפעלת המרכז וכן הנחיות לתכנון פיזי של המבנה. החוברת נכתבה בסיוען של אורית טובול מהקרן לפיתוח שירותים לנכים בביטוח לאומי ומיקי כהן מקרן שלם, וכן חברי וועדת ההיגוי שליוו אותה.

לפריט המלא
קרא | הורד


"זה עובד" - מדריך למעסיקים ולמנהלי משאבי אנוש לשילוב של עובדים עם מוגבלויות במגזר העסקי   מחברים נוספים : בטי סבו, חגית הכהן וולף  

 ההכרה כי קיים הגיון עסקי וערך אסטרטגי בהעסקת עובדים עם מוגבלויות מחלחלת בשנים האחרונות בקרב חברות עסקיות בעולם. לאנשי מקצוע עם מוגבלות ערך מוסף  לעסק מכיוון שהם מרחיבים את המגוון האנושי בחברה, את מאגר היכולות של העובדים ואת תפיסות העולם המיוצגות בה ועל ידי כך מקנים לחברה יתרון תחרותי. מטרת המדריך שלפניכם להקנות ידע, כלים ומידע להעסקה מוצלחת של עובדים בעלי מוגבלות בעולם העסקי ותרון להגברת המודעות לתשואה שבהעסקת אנשים עם מוגבלות. הוא נועד גם להקל על מנהלי משאבי אנוש ומעסיקים לקלוט ולהפעיל אנשים עם מוגבלות לתרום לשינוי עמדות ולקדם את העסקתם של אנשים עם מוגבלות.

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


מדריך למעסיקים אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה   מחברים נוספים : ד"ר דינה פלדמן  

המדריך הופק על ידי משרד המשפטים - נציבות שיוויון זכויות והתמ"ת - המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. המדריך הנוכחי בא לספק מידע למעסיקים פוטנציאליים ובפועל של אנשים עם מוגבלות וליידע אותם בנושאים שונים, לרבות חקיקה חדשה ונהלים הרלוונטיים להעסקת אנשים עם מוגבלות. במדריך נכלל מידע הנוגע להתאמות במקום העבודה, חוקים ותקנות הנוגעים להעסקת אנשים עם מוגבלות, פירוט החובות והזכויות של מעסיקים ועובדים, כתובות וחוקים רלבנטיים.  

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


הקשר בין הפרטת מעשים למחויבות, למוטיבציה ולשביעות רצון משכר של צוות העובדים במעש במעבר מניהול הרשות מקומית לניהול על ידי ארגונים מהמגזר השלישי והפרטי   מק"ט 537 | ד"ר רפי גלברט  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

עבודה זו עוסקת בסוגיית הפרטת מרכזי העבודה השיקומיים (מע"שים) לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), במטרה לברר האם קיים קשר בין מוטיבציה ,מחויבות, ושביעות רצון משכר לבין ההפרטה, ולברר את תקפותו ומהימנותו של הקשר, מתוך כוונה להציע דרכים לצמצם את ההשפעה השלילית שעלולה להיווצר מההפרטה. הממצאים מצביעים על כך שקיים קשר בין הפרטת המע"שים לעמדות העובדים, בנוגע למוטיבציה למחויבות שלהם לארגון, ולשביעות רצונם מהשכר. אולם, לא ניתן להוכיח שישנה ירידה משמעותיים במוטיבציה ובמחויבות של העובדים במע"ש שעבר הפרטה לאחרונה לעומת עובדים במע"שים שאינם מיועדים להפרטה ובמע"שים שעברו הפרטה בעבר.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


הבדלים בשביעות הרצון ובמחויבות ארגונית, אפקטיבית והמשכית, של מדריכי מע"ש במגזרים: הציבורי והשלישי   מק"ט 540 | ד"ר ענת פרוינד  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

בישראל קיימים, משנות השישים, מרכזי תעסוקה שיקומיים (מע"ש), שמהווים מסגרת תעסוקה מוגנת לאוכלוסייה בגיל העבודה (21+), הלוקה במוגבלות שכלית התפתחותית ומתגוררת בקהילה. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההבדלים בשביעות הרצון והמחויבויות הארגוניות של מדריכי המע"ש במגזרים השונים: הציבורי- מע"שים המופעלים על ידי רשויות מקומיות והשלישי- מע"שים המופעלים על ידי עמותות ללא מטרות רווח. שני הממצאים המרכזיים מראים כי אכן קיימים הבדלים מובהקים בין המגזרים בעמדותיהם של מדריכי המע"ש כלפי עבודתם, כאשר עובדי המגזר השלישי הראו ממוצעים גבוהים מאלו של עובדי המגזר הציבורי, בעיקר לגבי המחויבות האפקטיבית וההמשכית שדווחה על ידי מדריכי המע"ש.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


מעמדו של אדם עם פיגור שכלי במפעל מוגנים רבי נכויות   מק"ט 6 | מחברים נוספים: רות נאור  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מטרת השיקום התעסוקתי לאוכלוסיית המוגבלים שכלית התפתחותית (מש"ה), היא לנסות ולהחזיר את האדם למעגל העבודה. מחקר זה בא לבדוק מודל נוסף של תעסוקה מוגנת בו נמצאים במסגרת אחת אנשים עם נכויות שונות. מטרתו להבהיר האם האוכלוסייה העובדת בתעסוקה מוגנת, זוכה לשרות הטוב ביותר והאם יש צורך לשינוי הסטאטוס והתנאים התעסוקתיים של אנשים עם מש"ה במסגרות השונות. זאת, על מנת למצוא את האופציה התעסוקתית ההולמת את צורכי האדם המש"ה. נמצא הבדל עיקרי בין שתי המסגרות בתחושת הבדידות. המועסקים במפעלים המוגנים (מע"ש) חשים פחות בודדים מאלה שבמפעלים הרב-נכותיים, ההבדל בלט בקבוצה הבוגרת יותר. בשאר המשתנים לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי המסגרות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


הערכת תוכנית של תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי המופעלת בידי אלווין ירושלים   מק"ט 4 | חוקרים נוספים: דניז נאון  

 מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.
 
עמותת אלווין ישראל נוסדה במטרה לספק כלים ותמיכה לשיפור עצמאותם ותפקודם של אנשים עם מוגבלויות בתוך הקהילה. התכנית באלווין ירושלים, היא מהיחידות בארץ המפעילות אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בתעסוקה נתמכת בהיקף רחב. מטרת המחקר היתה ללמוד, כיצד מופעלת התכנית בירושלים, כיצד בוחרים את המשתתפים, כיצד מדריכים ומלווים אותם, כיצד מאתרים מקומות עבודה, ומגייסים צוות הדרכה. לאמוד עלויות, לבחון כיצד היא משפיעה על המשתתפים מבחינת מיומנויות עבודה, יום-יום ושביעות-רצון. עולה, כי לצורך פיתוח עבודה נתמכת, יש מקום לשנות את התקנון לענייני עו"ס ולכלול בו התייחסות מיוחדת לעבודה נתמכת וקביעת תקן לכוח האדם הנדרש.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד