A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

אבחנה כפולה מהי ודרכי ההתמודדות איתה בישראל, הרצאתו של ד"ר מייק סטבסקי, מנהל היחידה לפסיכיאטריה התפתחותית, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   במסגרת יום עיון בנושא : אבחנה כפולה – היבטים פסיכיאטריים, רגשיים, התנהגותיים בקרב ילדים, מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  

הרצאתו של ד"ר מייק סטבסקי, מנהל היחידה לפסיכיאטריה התפתחותית, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
ההרצאה ניתנה במסגרת יום עיון בנושא : אבחנה כפולה – היבטים פסיכיאטריים, רגשיים, התנהגותיים בקרב ילדים, מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
שנערך ב - 01/05/2014 יום ה', א' באייר תשע"ד בבית איזי שפירא.

יום העיון נערך בשיתוף בית איזי שפירא, מרכז שניידר לרפואת ילדים, ארגון הפסיכיאטרים בישראל ושותפים נוספים.

קרן שלם היתה שותפה בתכנון ובמימון יום העיון.

להורדת המצגת שהוקרנה ביום העיון לחץ על הפריט המלא בתחתית העמוד.

ניתן לצפות בסרטון ההרצאה עם כתוביות בעברית וערבית
צילום ועריכה : שי שלומי 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


הצלחות, אתגרים וחסמים בדרך לטיפול שוויוני, פאנל בהנחית גב' לילי לוינטון, סמנכ"לית מקצועית, בית איזי שפירא   במסגרת יום עיון בנושא : אבחנה כפולה – היבטים פסיכיאטריים, רגשיים, התנהגותיים בקרב ילדים, מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  

הצלחות, אתגרים וחסמים בדרך לטיפול שוויוני, פאנל בהנחית גב' לילי לוינטון, סמנכ"לית מקצועית, בית איזי שפירא
בהשתתפות:
מרק שמיס - מנהל מחלקת אבחון, קידום והשמה, האגף לטיפול באדם עם מש"ה, משרד הרווחה
דר' גדי לובין - ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות
גב' עידית סרגוסטי - ארגון "בזכות"
דר' נחום כץ - המרכז לבריאות הנפש "גהה"

הפאנל נערך במסגרת יום עיון בנושא : אבחנה כפולה – היבטים פסיכיאטריים, רגשיים, התנהגותיים בקרב ילדים, מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
שנערך ב - 01/05/2014 יום ה', א' באייר תשע"ד בבית איזי שפירא.


יום העיון נערך בשיתוף בית איזי שפירא, מרכז שניידר לרפואת ילדים, ארגון הפסיכיאטרים בישראל ושותפים נוספים.


קרן שלם היתה שותפה בתכנון ובמימון יום העיון.

ניתן לצפות בסרטון ההרצאה עם כתוביות בעברית וערבית
צילום ועריכה : שי שלומי

 

 הצגת מקרה - התערבות של צוות רב מקצועי - גב' שפי משיח, מנהלת היחידה לאבחנה כפולה וצוות היחידה, בית איזי שפירא   במסגרת יום עיון בנושא : אבחנה כפולה – היבטים פסיכיאטריים, רגשיים, התנהגותיים בקרב ילדים, מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  

הצגת מקרה - התערבות של צוות רב מקצועי - גב' שפי משיח, מנהלת היחידה לאבחנה כפולה וצוות היחידה, בית איזי שפירא

הצגת המקרה נערכה במסגרת יום עיון בנושא : אבחנה כפולה – היבטים פסיכיאטריים, רגשיים, התנהגותיים בקרב ילדים, מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
שנערך ב - 01/05/2014 יום ה', א' באייר תשע"ד בבית איזי שפירא.


יום העיון נערך בשיתוף בית איזי שפירא, מרכז שניידר לרפואת ילדים, ארגון הפסיכיאטרים בישראל ושותפים נוספים.


קרן שלם היתה שותפה בתכנון ובמימון יום העיון.


להורדת המצגת שהוקרנה ביום העיון לחץ על הפריט המלא בתחתית העמוד.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


The Experience of Stress and Personal Growth among Grandparents of Children with and without Intellectual Disabilities   חווית הדחק והצמיחה האישית בקרב סבים וסבתות לילדים עם/וללא נכות שכלית התפתחותית - פורסם בכתב העת Intellectual and Developmental Disabilities, 52 (1) 32-34  
 -

מטרת המחקר היתה לבחון את תרומת המשאבים הפנימיים (דיפרנציאציה והמימדים הרגשיים, הקוגנטיביים, ההתנהגותיים והסימבולים של הסבות) והחיצוניים (לכידות וגמישות משפחתית, תמיכה חברתית) לדחק ולצמיחה אישית בקרב סבים וסבתות לילדים עם/וללא נכות שכלית התפתחותית. המדגם כלל 94 סבים וסבתות לילדים עם נכות שכלית התפתחותית ו 105 סבים וסבתות לילדים עם התפתחות נורמטיבית.

כלי המחקר כללו:

1. The Multidimensional Experience of Grandparenthood Set of Inventories
   (MEG; Findler, Taubman – Ben-Ari, Nuttman–Shwartz & Lazar, 2013)

2. The Multidimensional Scale for Perceived Social Support (MSPSS; Zimmet,
   (Dahlem, Zimmet, and Farley, 1988

3. (The Level of Differentiation of Self Scale LDSS; Haber, 1984)

4. Family Cohesion and Adaptability Evaluation Scale (Faces ш; Olson, Portner,
   (Lavee, 1985 &

5. (Perceived Stress Scale (PSS:Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983

6. (Posttraumatic Growth Inventory (PTGI; Tedeschi & Calhoun, 1996

התוצאות מצביעות על כך, שסבים וסבתות לילדים ללא נכות בטאו רגשות שליליים יותר בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים עם נכות שכלית התפתחותית. בקרב כלל הסבים והסבתות נמצא קשר בין צמיחה ודחק לבין מצב הבריאות, רמת ההשכלה, לכידות ורגשות שליליים של סבים וסבתות. עם זאת, בעוד שרמת הדחק קשורה למשאב הפנימי של דיפרנציאציה, למשאב החיצוני של תמיכה חברתית ולמימד הקוגניטיבי של הסבות, הרי שצמיחה קשורה למגדר ולמימדים הסימבוליים וההתנהגותיים של הסבות. ההבדל המובהק היחיד שנמצא בין הקבוצות הינו שסבים וסבתות לילדים ללא נכות בטאו רגשות שליליים יותר בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים עם נכות שכלית התפתחותית. המחקר הנוכחי מצביע על קוי הדמיון הרבים בין סבים וסבתות לילדים עם נכות לבין סבים וסבתות לילדים ללא נכות, ובכך מפריך את ההנחה הרווחת שדחק, עומס ורגשות שליליים הם נחלתם הבלעדית של סבים וסבתות לילדים עם נכות בעוד שסבות לילדים עם התפתחות נורמטיבית נטולת אספקטים קשים או שליליים.


המאמר מתבסס על מחקרה של ד"ר פינדלר משנת 2009 אשר עסק בנושא :
חווית הסבות בקרב סבים וסבתות לילדים עם וללא נכות אינטלקטואלית תרומתן של תפיסת תפקיד הסבות, רמת דיפרנציאציה אישית ותמיכה חברתית לצמיחה האישית אשר נערך בתמיכתה של קרן שלם.
לצפייה במחקר זה, לחץ כאן.

לפריט המלא
קרא | הורד


השפעת פעילות אתגרית על אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית וקשה ועל תפיסת הצוות את מסוגלותם של המשתתפים   מק"ט 103 | חוקרים נוספים: חלי פרץ, שירה ורדי  
 -

מחקר זה נערך בסיועה של קרן שלם.


המחקר נועד לבחון את השפעת הפעילות האתגרית על אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית עד קשה וכן לבחון את השפעת ההשתתפות בפעילות האתגרית על עמדות הסגל כלפי המשתתפים.
שלושים ילדים עם מוגבלות שכלית בינונית עד קשה השתתפו בפעילות של עמותת 'אתגרים' לאורך 15 מפגשים; נמדדו מדדי השתתפות לאורך הפעילות, וכן רווחה נפשית של המשתתפים ועמדות סגל כלפי המשתתפים לפני ואחרי הפעילות.
נמצאה עלייה מובהקת לאורך התהליך בכל מדדי ההשתתפות; כמו כן נמצאה עלייה בקשרים הרגשיים בקרב משתתפים עם מוגבלות שכלית קשה, ואילו עלייה בחוסר שליטה עצמית בקרב משתתפים עם מוגבלות שכלית בינונית. לא נמצא שינוי בעמדות הסגל בעקבות ההשתתפות.

  הסרטון המתאר את המחקר הוצג לראשונה בקונגרס ווינגייט למדעי הספורט 2014

 צולם באפריל 2014 בבית גנאור, אקים, חיפה.  צילום ועריכה: שי שלומי

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית    

התנהגות מאתגרת הינה נפוצה בקרב ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ולכן חשוב להבין את מקורה ואת דרכי ההתערבות האפשריים. המאמר מתאר מהי התנהגות מאתגרת וגורמים אפשריים התרחשותה. כמו כן, בהמשך המאמר מוצגות דרכי התערבות המושתתות על גישות טיפוליות שונות.
התנהגות מאתגרת הינה התנהגות חריגה, תכופה וממושכת אשר יכולה לגרום לפגיעה באדם עם מוגבלות שכלית או סביבתו, שהצוות המטפל יכול להתמודד עמה.
התנהגות מאתגרת מקורה בצורך לא ממומש, אשר מוביל לדחק ותסכול המובילים לביטויים שונים של התנהגות מאתגרת.
 
המאמר סוכם באישור הכותב ד"ר בני הוזמי, ופורסם לראשונה ב-2011, באסופת המאמרים "משילוב להשתלבות" בעריכת ד"ר מאיר חובב וד"ר בני הוזמי בהוצאת בית איזי שפירא.

למאמר המלא לחץ כאן.
 
לסיכום המאמר בעברית לחץ כאן
 
לסיכום המאמר בערבית לחץ כאן

 הקשר בין תובנה אימהית לעולם הפנימי של הילד, רגישות אימהית, והתקשרות: המקרה של ילדים עם לקות אינטלקטואלית   מק"ט 33  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

הספרות בפסיכולוגיה התפתחותית מניחה, שתובנה אימהית כלפי עולמו הפנימי של הילד, הינה התשתית הנדרשת להתנהגות אימהית רגישה, והבסיס להתקשרות בטוחה בין הילד לאמו. מחקרינו הקודמים הראו, שתובנה אימהית תורמת להתפתחות התקשרויות בטוחות בקרב ילדים בעלי התפתחות תקינה, בסיכון, ועם אוטיזם. מטרת המחקר הייתה להרחיב ממצאים אלה לאוכלוסייה של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. נמצא, שאימהות בעלות תובנה היו רגישות יותר מאלה ללא תובנה במהלך האינטראקציה ביניהם, וילדיהם היו בעלי סיכוי רב יותר להיות בעלי התקשרות בטוחה, כל זאת בהשוואה לאימהות ללא תובנה. כמו כן נמצא, שרגישות מתווכת באופן חלקי את הקשר בין תובנה להתקשרות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


חווית הסבות בקרב סבים וסבתות לילדים עם וללא נכות אינטלקטואלית תרומתן של תפיסת תפקיד הסבות, רמת דיפרנציאציה אישית ותמיכה חברתית לצמיחה האישית   מק"ט 31  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון לראשונה את השלכות נוכחות ילד עם נכות אינטלקטואלית על סבים וסבתות, מתוך ההכרה בחשיבות תפקידם במערך המשפחתי, ומתוך ההבנה, שלמרות שחלק מהסבים כורעים תחת העומס ומתקשים להתמודד עם המציאות שנוצרה, ישנם אחרים, שדווקא הדחק והקושי הניבו בקרבם חוויה של צמיחה. במחקר הנוכחי נבחנה באופן כמותי ואיכותני תרומתה היחסית והמשולבת של רמת הדיפרנציאציה, הלכידות המשפחתית, התמיכה החברתית ותפיסת הסבות על ממדיה השונים לרמת הצמיחה של סבים וסבתות לילדים עם נכות אינטלקטואלית בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים ללא נכות. ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שכל הסבים והסבתות דווחו על צמיחה.

 

לסרטון קצר המציג את עיקרי המחקר

צילום ועריכה : שי שלומי 2014

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


חווית החיים בצל הורה בעל מגבלה שכלית   מק"ט 561 | מנחה: פרופ' לאה קסן  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מחקר זה בוחן את משמעות החיים בצל הורה בעל מגבלה שכלית. קולם של ילדים אלו מובא כאן, במטרה לאפשר הצצה לחייהם יוצאי הדופן ולספק פרספקטיבה נוספת בתקופה של שבירת המוסדיות והרחבת הזכויות, של אותם אלו החיים בקרבינו המוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים. ממצאי המחקר מצביעים על ילדות מורכבת, רצופה דילמות כאשר נדרשו הילדים בגיל צעיר למלא תפקידים הוריים, כאשר במקביל הם בחיפוש מתמיד אחר דמות הורית חליפית. עם זאת, ניכר כי הילדות בצל ההורה המוגבל פיתחה במרואיינים שחוו אותה והצליחו להתעלות על המגבלות כנגד כל הסיכויים, חוסן אישי גבוהה.

 

סרטון המציג את עיקרי המחקר

נובמבר 2014, צילום ועריכה : שי שלומי

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


Depression in Adults With Mild Intellectual Disability: Role of Stress, Attributions, and Coping    

 החוויה המלחיצה של אינטראקציות חברתיות, ייחוסים סיבתיים שליליים, ושימוש במאמצי התמודדות הסתגלותיים, כולם תורמים לשמירה על דיכאון לאורך הזמן באוכלוסייה הכללית. מחקר זה מבקש לבדוק האם חוויה דומה מתרחשת בקרב מבוגרים בעלי נכות אינטלקטואלית. נעשה השוואה בין אופני ההתמודדות של קבוצות נבדקים בעלי נכות אינטלקטואלית בינונית, כאשר קבוצה אחת נמצאה כסובלת מדיכאון, והקבוצה השניה לא. הממצאים מראים כי הקבוצה הסובלת מדיכאון דיווחה על השפעה גדולה יותר של מתח ולחץ כתוצאה מהתנסויות באינטראקציות חברתיות, על סגנון ייחוס שלילי יותר, וסגנון התמודדות נמנע ופאסיבי, מאשר דווח בקבוצה ללא הדיכאון. ניתן להשתמש בהבנות של ממצאי המחקר לצורך בניית תכניות התערבות פסיכותרפיות לטיפול בדיכאון.

לפריט המלא
קרא | הורד