×

אנשים עם מוגבלות שכלית כמשתתפים וכשותפים למחקר ולתוכניות הדרכה

תמלול הרצאתו של פרופ' מוריס פלדמן Prof. Maurice Feldman שנערכה ב- 09.11.22

פריטים קשורים