×

ההשפעה של ליצנים טיפוליים/רפואיים על המשחקיות של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מחברים נוספים : אמיתי שטרן, עינת אליזרוב

The effect of medical/therapeutic clowns on the playfulness of children with intellectual disabilities

משחק הוא מרכיב חיוני בהתפתחות הילדים. לצד המוגבלות הקוגנטיבית, לילדים עם מוגבלות שכלית  קיים קושי במשחק וזאת בעקבות לקויות ריגשיות וחברתיות. מחקר זה בחן את ההשפעות של התערבות ליצנות רפואית/טיפולית על משחקיותם של ילדים עם מוגבלות שכלית.

שיטה: שני ליצנים רפואיים הובילו התערבות במשחק במסגרת כיתת גן עם סך של 52 ילדים עם מוגבלות שכלית. השווינו לפני ואחרי שתי קבוצות שקיבלו את ההתערבות: קבוצה 1 פגשה את הליצנים הרפואיים פעם בשבוע במשך שישה חודשים (קבוצת התערבות ארוכה) וקבוצה 2 למשך שלושה חודשים (קבוצת התערבות קצרה). תפקודם של ילדים הוערך באמצעות סולם ההתנהגות אדפטיבית Vineland  הערכת יכולת המשחקיות של הילדים נעשה באמצעות הערכת התצפית של מבחן המשחקיות. נעשה שימוש בקבוצת. מיקוד של מורים כדי לאסוף מידע נוסף על עבודת הליצנים.

תוצאות: המשחקיות של ילדים עלתה באופן מובהק בסיום ההתערבות, בעוד שהשיפור בציוני המשחקיות של קבוצה 1 היה גדול משמעותית מאלו של קבוצה 2 (t50 = -4.82, p < .001). קבוצת המיקוד של המורים חשפה יתרונות נוספים של עבודת הליצנים הרפואיים.

מסקנה: התוצאות שופכות אור על המשחק והמשחקיות של ילדים עם מוגבלות שכלית ועל התרומה האפשרית של התערבות משחק ליצנית להתפתחותם.

המאמר פורסם בעקבות מחקר שנעשה במימון קרן שלם : ליצנים טיפוליים בגנים של ילדים עם מוגבלות שכלית>>

קרדיטים נוספים : אוניברסיטת חיפה

מילות מפתח : ליצנות רפואית, משחק, משחקיות, ילדי גן, מוגבלות שכלית התפתחותית

פריטים קשורים