×

היבטים בתקשורת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית – חוברת העשרה

לוי-ורד, ע’ (עורכת, 2023). היבטים בתקשורת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית – חוברת העשרה מקצועית. יחידת ‘מכלול’, קרן שלם. החוברת הופקה בשפה העברית ובשפה הערבית.


עבור בני האדם היכולת לתקשר עם הסביבה הינה צורך אנושי בסיסי.

תקשורת מתאימה ויעילה הינה מרכיב חשוב בחיי היום-יום של כל אדם, בין היתר בהיותה מאפשרת אוטונומיה, עצמאות, השתתפות ויכולת להתנהל בצורה שוויונית.

מכאן יש להבין את חשיבותה של התקשורת עבור אנשים עם מוגבלות שכלית, בהיותה משפיעה הלכה למעשה על היכולת של כל הצדדים בה, ליצור קשרים עם בני אדם אחרים בחברה. תקשורת ברורה ויעילה יכולה לסייע למקבלי השירות, ליצור ולקיים שיתופי פעולה, להביע רצונות, מחשבות, רגשות וצרכים ולקבל את התמיכה המתאימה. צוותים הנותנים שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית נמצאים בחזית הראשונה ולכן הם הראשונים שצריכים לדעת כיצד לתקשר באופן מיטבי עם מקבלי השירות שהם עובדים איתם.

אנו רואות חשיבות רבה בהעשרת הצוותים והמדריכים במסגרות, על מנת שיוכלו לתת את השירות המיטבי למקבלי השירות, זאת באמצעות מתן כלים ללמידה והתפתחות. מינהל מוגבלויות שבמשרד הרווחה וקרן שלם מחויבים לנושא זה ועושים פעולות רבות על מנת להרחיב את הידע והכלים העומדים לרשותם.

החוברת שלפניכם מציגה עושר רב של מאמרים קצרים העוסקים בתקשורת מיטבית עם האדם עם מוגבלות שכלית. החוברת מצטרפת לארבע חוברות קודמות שמטרתן לתת מידע מקצועי ויישומי למדריכים במסגרות.

לכבוד החוברת הזו אף צולם סרטון שמציג מעגל שיח של מקבלי שירות סביב נושא התקשורת והשיחה, כפי שהם רואים וחווים אותה.

אנו מאחלות קריאה נעימה ומעשירה,

 

להורדת החוברת בשפה העברית

להורדת החוברת בשפה הערבית

לסרטון להרגיש כשמקשיבים – שאלות ותשובות בנושא שיחה מיטבית עם אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, לחץ כאן>>

 

שרון גנות אדוה אהודה גמליאל
מנהלת ידע ומחקר             מנהלת תחום מומחיות בסוגי  מוגבלויות
קרן שלם

שירות רש”ט,  אגף הערכה,

הכרה ותכניות, מינהל מוגבלויות, משרד

הרווחה והביטחון החברתי

 

 

פריטים קשורים