×

איכות חיים משפחתית בקרב משפחות המגדלות ילד עם נכות התפתחותית ביחס למשאבים של תמיכה משפחתית, חברתית, תמיכה משירותי מדינה, דת ורוחניות

מק"ט 614 | מנחה: ד"ר שירלי ורנר

 עבודת גמר זו לתואר שני נערכה בסיוע מלגה לקרן שלם

מטרת המחקר הייתה לבחון איכות חיים משפחתית של הורים לילדים עם נכות התפתחותית בשלושה היבטים: איכות חיים משפחתית בפן התרבותי, החשיבות הסובייקטיבית של תמיכה משפחתית, חברתית ותמיכה משירותים לאיכות חייהם המשפחתית, ותפקידם של דת ורוחניות כמשאב נוסף לאיכות חיים משפחתית. המדגם כלל 170 משפחות יהודיות לילדים בגילאי 3-14 עם נכות התפתחותית. הורים מילאו שאלונים על איכות חיים משפחתית, תמיכה משפחתית וחברתית, תמיכה משירותי מדינה ותמיכה דתית-רוחנית. משפחות דתיות וחרדיות, דיווחו על איכות חיים משפחתית גבוהה ביחס למשפחות מסורתיות וחילוניות. לא נמצאו הבדלים ביחס למידת התמיכה המשפחתית והחברתית ותמיכה משירותים. תמיכה משפחתית ותמיכה דתית-רוחנית, נמצאו כמנבאות איכות חיים משפחתית בקרב משפחות דתיות וחרדיות, ותמיכה חברתית נמצאה כמנבאת איכות חיים משפחתית בקרב משפחות מסורתיות וחילוניות. כל המשפחות דיווחו כי ישנה חשיבות לשירותי המדינה, אך הביעו חוסר שביעות רצון מנגישותם ואיכותם.

 


פריטים קשורים

דילוג לתוכן