×

ארוחה זה לא רק אוכל- מיזם חדשני לקידום חווית האכילה באמצעות טכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר בקרב אנשים עם מש”ה ומעניקי השירות

מק"ט 890-255-2020| מחברים נוספים: מיכל הירש וחוה שלר. בעריכת: שרון גנות

אכילה היא פעילות יומיומית בסיסית וקיומית, שאת כישוריה לומד כל אדם בשלבים מוקדמים בהתפתחותו. זוהי פעילות שמתקשרת בהנאה ולעיתים מערבת תקשורת וזמן משותף עם הסובבים אותנו.

בקרב אוכלוסייה עם מש”ה אנו עשויים להיות עדים לקשיים בשלביה השונים של הארוחה. זאת בשל ליקויים במיומנויות החשיבתיות, התקשורתיות, החושיות, התחושתיות והמוטוריות, הנדרשות לביצוע והשלמת הפעילות באופן עצמאי, בטוח ומיטבי. במרכזי יום בהם ניתנים שירותים לאנשים עם מש”ה, העידו מעניקי השירות כי זמן הארוחה הוא הזמן מאתגר ביותר ביום עבודתם מבחינה פיזית ונפשית (זק”ש וגלעד, 2010). במחקר שערכה מלכה אשר (2014), המסר המרכזי שהועלה כי ישנה חשיבות לדרך בה מואכל האדם הן עבורו והן עבור מעניק השירות, והיא זו שמשפיעה על חוויית ההאכלה.

מתוך ההבנה כי יש בכוחה של התאמת סביבת האכילה הפיזית והתקשורתית להעצים את השתתפותם ועצמאותם של מקבלי השירות בשלבי הארוחה, ובה בעת לתת מענה לקשיים מקצועיים ורגשיים של מעניקי השירות, נולד המיזם הניסיוני “ארוחה זה לא רק אוכל“.

מסמך זה נערך על מנת לתעד את המיזם שפותח על ידי קרן שלם, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומילבת-שיבא, ונערך בשנים 2018-2020. במסמך יתוארו שלבי המיזם, האתגרים והמסקנות, בתקווה לייצר מודל מקצועי שיישומו יוביל לחוויה חיובית ומעצימה בארוחה באמצעות התאמת סביבת האכילה, הן עבור מקבלי השירות והן עבור הצוותים ומהמטפלים המעניקים שירות לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית התפתחותית.

הסרטון התיעודי שליווה את המיזם ומביא את עיקרי התכנית ואת התובנות, המסקנות וההצלחות שלה

מצגת עקרונות לעיצוב סביבת האכילה לשם אכילה והאכלה מיטביות : קווים מנחים להסתכלות ארגונומית, תיאור האתגרים בתחומי הישיבה, התקשורת והאכילה וסקירת פתרונות מעולם אביזרי העזר והטכנולוגיה המסייעת.

מילות מפתח:  מטפלים וצוות, שיטות טיפול ואביזרים תומכים, מחקר של קרן שלם


פריטים קשורים