×

בדיקת הקשר בין מקום המגורים ותפיסת איכות החיים של בוגרים עם פיגור שכלי ומוגבלויות פיזיות קשות: השוואה בין תפיסת הבוגרים עצמם, בני משפחותיהם ומטפליהם

מק"ט 554 | מנחה: ד"ר שירה ילון חיימוביץ

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר נערכה השוואה ונבדק הקשר בין תפיסת איכות החיים של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), ונכויות פיזיות קשות ע"י בני משפחה, מטפלים והבוגרים עצמם הגרים בקהילה לבין תפיסת איכות החיים של בוגרים עם מש"ה ונכויות פיזיות קשות הגרים בבית ההורים. מהממצאים עולה, שאין קשר בין מקום המגורים לבין תפיסת איכות החיים של הבוגרים. נמצאו קשרים בין האופן בו הבוגרים תופסים את איכות חייהם לבין האופן בו בני משפחתם תופסים זאת, בין תפיסות וערכים של בני המשפחה לבין מגורים של הבוגרים. תפיסת איכות החיים אינה בהכרח תלוית סביבת מגורים.


פריטים קשורים