×

בית או פנימייה: מהי המסגרת האופטימלית עבור משפחה המגדלת ילד עם מוגבלות שכלית קשה או עמוקה?

מק"ט 890-115-2019| חוקרים נספים : כרים נסאר, מיטשל שערץ

מחקר זה נערך במימון מקרן שלם.

מחקר זה השווה את מדדי איכות החיים ומדדים רגשיים ובריאותיים בקרב הורים המגדלים ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה ועמוקה בבית לאלו שילדיהם מתגוררים במסגרת חוץ-ביתית. במסגרת המחקר, הורים לילדים (גילאי 2-18) עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה או עמוקה המתגוררים בבית (38) או במסגרות חוץ-ביתית (22) מילאו שאלונים בנושא איכות החיים המשפחתית ושאלונים הבוחנים דיכאון, מדדי בריאות, רגשות בושה ואשמה ומתח הורי.

ממצאי מהמחקר מצביעים על איכות חיים נמוכה ומתח הורי גבוה בקרב משפחות שילדיהן מתגוררים בבית בהשוואה למשפחות המגדלות את ילדיהן במסגרת חוץ ביתית. הורים דיווחו על תסמינים נפשיים ובריאותיים חמורים ללא הבדלים בין הקבוצות.

מילות מפתח: ילדים עם מוגבלות שכלית, משפחות לילדים עם מוגבלות שכלית, איכות חיים, מסגרת חוץ-ביתית


פריטים קשורים