×

היבטים חברתיים ותרבותיים באיכות חיי משפחה: חווית גידול ילד עם מוגבלות בקרב משפחות ערביות ויהודיות בישראל

מחברים נוספים : אייבן בראון
מסמך זה הוא סיכום של מאמר שפורסם לאחרונה בכתב עת המתמחה בתחומי יישום ומחקר בנושא מוגבלות התפתחותית שכלית.
מסמך זה אינו מתיימר להיות תרגום מילולי מלא של המאמר המקורי, ולכן לא פעם יש הפניה למחקר המקורי לקבלת מידע מורחב ומפורט יותר.
להלן ההפניה :
Roth, D., & Brown, I. (2017) Social and Cultural Considerations in Family Quality of Life: Jewish and Arab Israeli Families’ Child‐Raising Experiences. Journal of policy and practice in intellectual disabilities, 14 (1) 68-77.
 
 
המאמר מתאר מחקר שהשווה בין איכות חיי משפחה
(Family Quality of Life – FQOL)
של משפחות ערביות ויהודיות בישראל, שלכולן יש ילד עם מוגבלות. משפחות המגדלות ילד עם מוגבלות בישראל, נאלצות להתמודד לא רק עם אתגרים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים שאיתם מתמודדים כולם, אלא גם עם אתגרים נוספים. משפחה שיש לה ילד עם מוגבלות, שגם משתייכת לקבוצת מיעוט באוכלוסייה, נאלצת להתמודד עם אתגרים נוספים. במחקר זה השתתפו 158 משפחות יהודיות ו- 105 משפחות ערביות. כלי המחקר הוא שאלון שנבנה מ-9 תחומי תוכן הקשורים לאיכות חיי משפחה שדורגו על שישה ממדים. באופן כללי, נמצא שאיכות חיי משפחות ישראליות יהודיות גבוהה מזאת של משפחות ישראליות ערביות. למרות ששמונה מתשעת תחומי התוכן דורגו גבוה בממד של חשיבות התחום, שני מדדים שהוגדרו כמדדי תפוקה/תוצר ("שביעות רצון" ו-"הישג") דורגו נמוך כמעט בכל התחומים.
חשוב לקובעי מדיניות, כמו גם לעובדים בשטח לתת את הדעת למעמד החברתי פוליטי של המשפחה, תוך התייחסות להשלכות האפשריות שיש לאילו על משפחה המגדלת ילד עם מוגבלות. החוקרים כותבים שיש צורך במחקר נוסף על מנת לפתח מודלים ליישום תכניות, שיוטמעו במערכת הנותנת שירותים לכלל
האוכלוסייה, ויתנו מענה גם לצרכים של אוכלוסיית מיעוט.
 
המאמר הועלה לאתר באדיבות מרכז משאבי הידע, מכון טראמפ, בית איזי שפירא.


 

 


פריטים קשורים