×

הכוון תעסוקתי, הכשרה והשכלה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מגמות, מודלים והצעה למדיניות וליישום מודלים בישראל
 בעשור האחרון חל שינוי בעמדות החברה כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), והם זוכים לשירותים רבים יותר ולשילוב בקהילה. השילוב בקהילה בא לידי ביטוי גם בתחום התעסקה, בו יש מעבר מעבודה סגרגטיבית במפעלים שיקומיים להשתלבות בשוק החופשי באמצעות תעסוקה נתמכת ובמע"ש תעשייתי. במקביל ישנה התפתחות בתחום ההשכלה ולימודי המשך לאנשים עם מש"ה באוניברסיטאות ומכללות בארץ ובעולם. מגמת השילוב של אנשים עם מש"ה בכלל התחומים בקהילה העלתה את הצורך בפיתוח מודלים נוספים לשילוב תעסוקתי מלבד המע"ש המסורתי . מטרת המסמך לסקור את המדיניות, הידע והניסיון בארץ ובעולם בהכוונה תעסוקתית, הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה של אנשים עם מש"ה ולספק המלצות על דרכי פעולה עתידיות.
 
המסמך הוכן לבקשת האגף לטיפול באדם עם מש"ה וכתיבתו התאפשרה בסיוע האגף למחקר, תכנון והכשרה של משרד הרווחה והשרותים החברתיים והוא נמצא גם בקהילת הידע .
 
 

 


פריטים קשורים