×

הכרת תודה, רווחה נפשית וצמיחה אישית בקרב אימהות לילד עם/וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית והחילונית

מק"ט 568 | מנחה: ד"ר ליאורה פינדלר

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הייתה לבחון את השוני והדמיון בהכרת התודה, הצמיחה האישית, והרווחה האישית והמשאבים התורמים להן בקרב אימהות לילד עם\וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית לעומת החברה החילונית. מהממצאים עלה, שהאימהות החרדיות דיווחו על רמות נמוכות יותר של הימנעות וחרדה בהתקשרות וכן נמצא כי רווחתן הנפשית, צמיחתן האישית והכרת תודתן גבוהה יותר. קיימים הבדלים בין האימהות המשתייכות לקבוצות השונות, אשר מצביעים על כך שקיים שוני רב בין האימהות החרדיות והחילוניות הן במשאביהן הפנימיים והן במשאביהן החיצוניים ,וייתכן ששונות זו עשויה להיות קשורה ליכולתן של האימהות לחוש רווחה נפשית וצמיחה אישית.


פריטים קשורים

דילוג לתוכן