×

הערכת שביעות רצונם של אנשים עם פיגור שכלי מהסובב הפיזי במסגרות דיור ותעסוקה בקהילה

מק"ט 16 | מחברים נוספים: יוסיפיה מיכלק

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

זהו מחקר גישוש, העוסק בהערכת סובב פיסי ובחקר משתמשים במסגרות דיור ותעסוקה מוגנות, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. המחקר משלב שני תחומי ידע: תחום הארכיטקטורה ותחום העבודה הסוציאלית. בתחום הארכיטקטורה, המחקר בחן את מאפייני הסובב הפיסי במסגרות אלו. בתחום העבודה הסוציאלית, המחקר בדק את שביעות הרצון מהסובב הפיסי של הלקוחות המשתמשים באותם בנינים (דיירים או חניכים מועסקים) וכן את שביעות הרצון של אנשי הצוות העובדים באותם בנינים. גובשו המלצות לשפור סובב פיסי בכל מסגרת שנבדקה, וכן המלצות לגבי הנחיות תכנון עתידיות לגבי הסובב הפיסי במסגרות דיור ומסגרות תעסוקה מוגנות.


פריטים קשורים