×

הרפורמה בחינוך המיוחד – יישום תיקון מס’ 11 לחוק חינוך מיוחד

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תיקון מס’ 11 לחוק חינוך מיוחד, התשמ”ח– 1988 . תיקון זה הוא מרכיב מרכזי ברפורמה בחינוך המיוחד שהמשרד מקדם בשנים האחרונות, והוא מלווה בביקורת חריפה מטעם גורמים שונים. המסמך שלהלן נכתב לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בנושא “תיקון חוק החינוך המיוחד – מעקב ובדיקה אחר יישום הפיילוט”. יוצג בו התיקון לחוק ויובא מידע על יישומו הן במחוז הצפון . בשנת הלימודים הנוכחית, תש”ף ( 2019/20 ), והן לקראת החלתו המלאה של החוק בספטמבר 2020.


פריטים קשורים