×

השוואת דגמי ההשתתפות בפעילויות פנאי ותפיסת ההורים את הנגישות הסביבתית בין ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וילדים ללא מוגבלות

מק"ט 609 | מנחה : פרופ' בתיה אנגל יגר
 עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת העל בריפוי בעיסוק הינה השתתפות האדם במארג החיים. מטרת המחקר הינה לאפיין את דגמי ההשתתפות ואת תפיסת ההורים את נגישות הסביבה של ילדים עם IDD (Intellectual and Developmental Disability) קל ובינוני שגרים בקהילה, בהשוואה לבני גילם ללא מוגבלות. בנוסף נבדק הקשר בין דגמי ההשתתפות ותפיסת ההורים את נגישות הסביבה בקרב ילדים עם IDD. תוצאות המחקר הראו, כי קיימים הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות. ההשתתפות המוגבלת של ילדים עם IDD, כמו גם נגישות הסביבה והקשר בין מדדים אלה, מחזקים את הצורך ליישם את מודל הבריאות העולמי אודות הקשר בין מגבלה, סביבה והשתתפות.

 


פריטים קשורים