×

השפעת תוכנית התערבות באמצעות בעלי חיים על אנשים עם פיגור שכלי

מק"ט 13 | מחברים נוספים: יוסף טירקל, שני דורון

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מחקרים שונים מלמדים כי לבעלי חיים השפעה על בני אדם מבחינה נפשית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית. במחקר זה נעשה ניסיון לבדוק את ההתערבות בעזרת בעלי חיים על קבוצות יחסית גדולות של נבדקים. עוד, נעשה ניסיון ללמוד כיצד התערבות בעזרת בעלי חיים שונים עשויה לשפר את תחושת הרווחה, המיומנויות החברתיות ומידת השליטה בגוף אצל בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). מטרת המחקר היתה לבדוק את ההשפעות של ההתערבות בעזרת סוסים, כלבים וחיות פינת חי על בעלי מש"ה בדרגה קלה עד בינונית. בממצאים נראה שבעלי חיים עשויים לשפר את דרגת ההתאמה בין בני אדם עם צרכים מיוחדים לבין סביבתם.


פריטים קשורים