×

חווית הסבות בקרב סבים וסבתות לילדים עם וללא נכות אינטלקטואלית תרומתן של תפיסת תפקיד הסבות, רמת דיפרנציאציה אישית ותמיכה חברתית לצמיחה האישית

מק"ט 31

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון לראשונה את השלכות נוכחות ילד עם נכות אינטלקטואלית על סבים וסבתות, מתוך ההכרה בחשיבות תפקידם במערך המשפחתי, ומתוך ההבנה, שלמרות שחלק מהסבים כורעים תחת העומס ומתקשים להתמודד עם המציאות שנוצרה, ישנם אחרים, שדווקא הדחק והקושי הניבו בקרבם חוויה של צמיחה. במחקר הנוכחי נבחנה באופן כמותי ואיכותני תרומתה היחסית והמשולבת של רמת הדיפרנציאציה, הלכידות המשפחתית, התמיכה החברתית ותפיסת הסבות על ממדיה השונים לרמת הצמיחה של סבים וסבתות לילדים עם נכות אינטלקטואלית בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים ללא נכות. ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שכל הסבים והסבתות דווחו על צמיחה.

 

לסרטון קצר המציג את עיקרי המחקר

צילום ועריכה : שי שלומי 2014


פריטים קשורים