×

יחסי אם-ילד, אב-ילד ותפקיד האב במשפחות לילדים עם פיגור שכלי

מק"ט 37 | מחברים נוספים: יעל ברק לוי

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק ביחסי הורה-ילד במשפחות לילדים בני 4-6.5 בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), מתמקד במעורבות האב, ובקשר בין מעורבות האב לאינטראקציית אם-ילד ואב-ילד. נבדקה רמת המעורבות של האבות בטיפול בילדים, ונבחנה אינטראקציית אב-ילד, במשפחות בהן יש ילדים עם מש"ה אל מול משפחות הביקורת. נמצאו הבדלים אצל האבות ברמת האינטראקציה בין משפחות לילדים בעלי מש"ה לבין קבוצת הביקורת. נמצאו הבדלים בין הקבוצות באינטראקציות אם-ילד ואב-ילד. נמצא אפקט ממתן של משתנה מעורבות אב על הקשר שבין המש"ה לבין האינטראקציה של האם-ילד ושל האב-ילד במדדי הילד. המידע יכול לסייע לאנשי המקצוע לעזור לאבות לילדים בעלי מש"ה.


פריטים קשורים