×

ילדים עם מוגבלות בישראל: מחקר ארצי

מחברים נוספים : , רינת נמר פורסטנברג, נורית גדג'

לילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם ישנם צרכים רבים, ולכן הם זכאים לשירותים מגוונים. לשם תכנון, טיוב ופיתוח שירותים מותאמים דרוש מידע על שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל, על מאפייניהם ועל צורכיהם. למיטב ידיעתנו, המחקר המקיף האחרון על ילדים עם מוגבלות בישראל בוצע לפני יותר מ-20 שנים ומאז לא נאסף מידע עדכני ברמה כלל ארצית. היחידות העוסקות בילדים עם מוגבלות במשרדי הממשלה השונים זיהו כי יש צורך במחקר עדכני שישמש בסיס לתכנון וביצוע של מגוון פעילויות לאוכלוסייה זו. בעקבות זאת החליט מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, בשיתוף משרדי החינוך, האוצר, הרווחה והביטחון החברתי, הבריאות, המוסד לביטוח לאומי וג’וינט-אשלים, לבצע מחקר על ילדים עם מוגבלות בישראל. ממצאי המחקר יכולים לשמש את מקבלי ההחלטות בהקצאת משאבים, טיוב השירותים והתאמתם למאפייניהם השונים של ילדים עם מוגבלות.

מטרת המחקר : לאמוד את שיעור הילדים עם מוגבלות בישראל, בהתבסס על מדגם ארצי מייצג, ולספק נתונים עדכניים על סוג המוגבלות שלהם ועל מאפייניהם, כגון מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה.

לתמצית מנהלים

לדוח המלא

לעמוד המחקר באתר מכון ברוקדייל


פריטים קשורים