×

"יש לנו שאיפות שונות לחלוטין" — הקהילה החרדית ומאפייניה בראי שיח המוגבלות

מחברים נוספים : תמר טאוב

הפרק שופך אור על עמדותיהן ותפיסותיהן של משפחות חרדיות המגדלות ילד עם מוגבלות בנוגע לתחומי איכות חיים שונים, כגון: משפחה, פנאי וקריירה. הפרק מהווה המשך למחקר כמותי שהשווה איכות חיים משפחתית בין משפחות יהודיות בישראל ממגזרים שונים המגדלות ילד עם מוגבלות.

במחקר הנוכחי נעשה ניתוח איכותני של תוספות מילוליות של משיבים חרדים באמצעות ניתוח תמטי ונרטיבי במודל מנגנוני הברירה.

נמצא כי תחומים אחדים הבוחנים איכות חיים משפחתית, כגון פנאי וקריירה, מקבלים פרשנות שונה וביקורתית ביחס לתפיסותיהם של אנשים המשתייכים לחברה זו. לעומת הדגשת ערכים תרבותיים כמו חסד ובידול קהילתי.

ניתוח הנתונים מרחיב את פוטנציאל לימודי המוגבלות כפריזמה ביקורתית לזיהוי מאפיינים תרבותיים של קהילה.

פרק מתוך ספר: אתגרים ומגמות בחברה הישראלית במבט רב־תחומי עורכים: דנה אייזנקוט, ראובן חיראק ושלומי דורון בהוצאת פרדס

מילות מפתח : איכות חיים משפחתית, ביקורת מוגבלות, חרדים,


פריטים קשורים

דילוג לתוכן