×

ליצנים טיפוליים בגנים של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-68-2018 | מחברים נוספים : עתי ציטרון
מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

מחקר בדק והעריך את התרומה של עבודת שני ליצנים טיפוליים באשכול גנים לילדים עם מש”ה משחק משחק חופשי ואינטראקטיבי ברוח שטות (משחק ליצני). 16, תוגברה עבודת הליצנים בקבוצת מחקר (הוכפל מספר המפגשים לפעמיים בשבוע) אך לא בקבוצת הביקורת. נבחנה גם חשיבותה של יצירת הסביבה תומכת ומיומנת בעקבות הכשרה של צוותי הגן (גננות ועזרה) והורי הילדים בטכניקות של חופשי ומהנה עם הילדים. משחק אינטראקטיבי של ההורים עם ילדים וגישת הגננות למשחק ליצני בעקבות פעילות הליצנים.

 


פריטים קשורים