×

לקרוא מחוץ לקופסא: עיצוב קופסת בריחה להוראת קריאה לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-325-2020

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

אוריינות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) היא אחת היכולות החשובות המובילות לעצמאות. כמות המחקרים העוסקים בהוראת הקריאה לתלמידים עם מש”ה מצומצמת וקיימות מעט תכניות מפורטות העוסקות בהוראת הקריאה לתלמידים עם מש”ה. המחקר הנוכחי מפנה זרקור להליך פיתוח כלי למידה מסוג קופסאות בריחה להוראת הקריאה עבור תלמידים עם מש”ה. קופסאות בריחה מהוות פיתוח זמין, מותאם ומונגש של חדרי בריחה.
במחקר לקחו חלק 11 תלמידים עם מש”ה בגילאי 10-16 שנים, 11 מורות לקריאה בחינוך בבתי הספר שבהם לומדים התלמידים שלקחו חלק במחקר ושתי מומחיות האחת בתחום הוראת הקריאה לתלמידים עם מש”ה והשנייה בתחום עיצוב בחינוך.
שיטת המחקר שנבחרה הינה “מחקר מבוסס עיצוב”. שיטה זו משלבת תכנון מחקרי עם פעילות בסביבה הטבעית בה מתרחשת הלמידה. היתרון של שיטת מחקר זו הוא השילוב בין התרגול המעשי בכיתות הלימוד לבין היסודות התיאורטיים המנחים את בניית תהליך הלימוד.
הממצאים מצביעים על כך שקופסאות הבריחה שעוצבו לילדים שהשתתפו במחקר היו מותאמות לתלמיד ולצרכיו ומעוררות מוטיבציה ללמידה ותחושת העצמאות.

מילות מפתח: הוראת הקריאה, חינוך מיוחד, מוגבלות שכלית התפתחותית, קופסאות בריחה.


פריטים קשורים