×

מבחן “תפיסת ספרות על רקע רעש” ככלי סינון שמיעה באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-330-2020 | מחברים נוספים : רונית סבן, נועה שמרלר

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

ירידה בשמיעה בקרב אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) גבוהה בשכיחותה בהשוואה לאוכלוסייה  הטיפוסית. למרות זאת, אוכלוסייה זו לא מאותרת מספיק וכתוצאה מכך לא משוקמת. מבחן “תפיסת ספרות על רקע רעש” הוא מבחן סינון שמיעה אשר מתבצע בסביבה הטבעית של הנבדק. מטרת המחקר הנוכחי היא להעריך האם ניתן להתאים את המבחן לאוכלוסייה עם מש”ה. במחקר השתתפו 31 נבדקים עם מש”ה קלה ועד קלה בינונית. המשתתפים ביצעו את מבחן “תפיסת ספרות על רקע רעש” בגרסאות שונות, גרסת המקור וגרסאות מותאמות לאוכלוסייה. מבין הגרסאות השונות נמצא שהתאמה מסוג הפחתה במספר הספרות הובילה לשיפור בביצוע המשתתפים, כך שנראה כי מבחן זה בגרסתו המותאמת יכול להתאים כמבחן סינון שמיעה לאוכלוסיית מש”ה.

מילות מפתח: מוגבלות שכלית התפתחותית, סינון שמיעה, מבחן ספרות על רקע רעש


פריטים קשורים