×

מדד התפוקה כחסם בתעסוקת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בשוק קפיטליסטי

מק"ט 890-329-2020| בהנחיית : פרופ' נטע זיו

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

השתלבות תעסוקתית הינה אחד האתגרים הבולטים עבור אנשים עם מוגבלות בעולם המערבי ובישראל ועבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בפרט.  מדד התפוקה הינו חסם מרכזי להעסקת אנשים עם מוגבלות כאשר המדיניות הכלכלית מבוססת על רעיונות קפיטליסטיים, ויוסבר כיצד התפתחות השוק הקפיטליסטי הובילה לכך.   התמה העומדת בבסיסה של התיזה הינה, כי שינוי מסגרת הדיון מעיסוק במוגבלות לניתוח כלכלי של מאפייני השוק הקפיטליסטי הוא המפתח לקידום פיתרון שעשוי להביא לשינוי. על מנת להבין את מושג התפוקה והשפעתו של העולם התעסוקתי יש להכיר בגישות הכלכליות שעליהן שוק זה מיוסד. המחקר מבוסס על ניתוח תיאורטי, בחינה משפטית והצעה נורמטיבית להסדר שונה, והוא מיוסד על הכרת רעיונות של כלכלה פוליטית העוסקים בשוק קפיטליסטי, סקירת המצב התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות בישראל והחלופות השונות העומדות בפני אוכלוסייה זו ובחינת האסדרה המשפטית בישראל של העולם התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות.

 

מילות מפתח : תעסוקה, תעסוקה מוגנת, תקנות שכר מותאם, שילוב בקהילה, אנשים עם מוגבלות שכלית


פריטים קשורים