×

מדריך לתכנון והקמה של מעונות יום שיקומיים – 2022

משרד הרווחה והביטחון החברתי, הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי, קרן שלם ומשרד הבריאות מעדכנים גרסה לשנת 2022 למדריך הכולל הנחיות לתכנון מעונות יום שיקומיים והקמתם. זאת במטרה לקדם בניית מבנים איכותיים ולפתחם לטובת הפעוטות

הזכאים לכך על פי תקנות מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי  טיפול בהם(, התשס”ח– 2008 (להלן: תקנות מעונות יום שיקומיים)

מטרת עדכון הגרסה היא לקבוע תקינה שוויונית לשדרוג המבנים הפיזיים של מעונות קיימים ולתכנון מעונות חדשים ברחבי הארץ.

המדריך כולל גם את הפרוגרמה לתכנון בנייה ו/או שיפוץ מעונות יום שיקומיים.

מדריך זה הינו הגרסא העדכנית והינו מחליף את הגרסא שפורסמה בשנת 2017.

 


פריטים קשורים