×

מדריך לתכנון פיזי של מרכזי יום ותמיכה לאנשים עם מוגבלות ברמת תפקוד נמוכה ומסגרות לאנשים מזדקנים עם מוגבלות

מעודכן לשנת 2022

מרכזי יום ותמיכה ומסגרות למזדקנים הינם מסגרות יומיות עבור אנשים (בגילאי 21+) עם מוגבלות פיסית, קוגניטיבית ואנשים על הרצף האוטיסטי, ברמת תפקוד טיפולית סיעודית, וכן מסגרות עבור אנשים מזדקנים (בגילאי 45+) עם מוגבלות, הזקוקים למסגרת מותאמת ליכולותיהם ורמת תפקודם ואינם מסוגלים להשתלב ברצף התעסוקתי.

הגדרת המסגרות כפופה לתקנות העבודה הסוציאלית (תע”ס) המעודכנות ובהתאם להגדרות רמות התפקוד כפי שנקבעו עי” מנהל מוגבלויות, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.

מדריך לתכנון זה גובש והוסכם ע”י שלושת השותפים : מנהל מוגבלויות משרד העבודה והרווחה, הקרן לפיתוח שירותים לנכים המוסד לביטוח לאומי וקרן שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות.

המדריך מבוסס על עקרונות הטיפול ומדיניות המשרד וכן על ניסיון רב שנים של השותפים בתכנון והקמה של מסגרות יום בקהילה. משרד הרווחה מתקצב ומפקח על הפעילות השוטפת ושתי הקרנות מסייעות בפיתוח התוכניות ומימון הקמת התשתיות הפיזיות.


פריטים קשורים