×

מדריך נגישות לכנסים

מחברים נוספים: נטע זיו, שגית מור

חשיבות ההנגשה של כנסים אקדמיים, כנסים מקצועיים וכנסים אחרים נובעת ממרכזיותה של הזכות לנגישות כזכות אדם בסיסית לאנשים עם מוגבלויות. זכות זו זכתה להכרה במשפט  הבינלאומי במסגרת אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, 2006 , והיא עוגנה גם בחקיקה המקומית במסגרת “חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות”, התשנ”ח 1998- (להלן: “חוק השוויון”). נגישות לכנסים מאפשרת לאנשים עם מוגבלויות להיות חלק ממרקם החיים החברתיים, התרבותיים, האקדמיים, הפוליטיים והכלכליים, להשתתף, להשפיע, לרכוש ידע ולהעביר ידע הלאה.

נגישות למגוון סוגי הצרכים, מלבד היותה חובה מוסרית ומשפטית, היא אמירה חברתית ברורה, המכירה בכך שאנשים עם מוגבלויות הם חלק בלתי נפרד מקהל היעד של כל אירוע ציבורי, אקדמי או מקצועי, וצורכיהם הם חלק אינטגרלי מהשיקולים של מארגני הכנס, ממש כמו צרכים מקצועיים או אקדמיים אחרים של קהל היעד.

זהו המדריך המלא הראשון בישראל להנגשת כנסים. המדריך מציג גישה מקיפה ומתקדמת להנגשת כנסים, והוא נכתב בעקבות הפקת הכנס הבינלאומי הראשון בישראל ללימודי ביקורת המוגבלות בדצמבר 2010 . הכנס התקיים מטעם מכון ון ליר בירושלים, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב ובסיועה של שגרירות ארצות הברית. במסגרת ההכנות לכנס נעשו מרב המאמצים להנגישו הנגשה מיטבית על פי הידע הקיים בארצות הברית ובישראל. לקחי הכנס הם הבסיס למדריך זה. במדריך יינתן מידע משפטי כללי על רמת הנגישות הנדרשת כיום על פי חוק.

המאמר פורסם לראשונה על ידי הוצאת ון ליר, 2013.

למאמר המלא לחץ כאן.

המאמר פורסם באתר קרן שלם באישורה של כותבות המאמר.


פריטים קשורים