×

מיפוי מאפיינים ובחינת צרכי הכשרה מקצועיים של צוות מרכזי-היום והיחידות הטיפוליות של בוגרים בני 21+

מק"ט 160 |מחברים נוספים : מיה סבג, בשמת הוך
בשנים האחרונות עולה וגוברת חשיבות הצורך בקהילת אנשי צוות איכותיים ומקצועיים, המלווים, מסייעים ומעצימים את האוכלוסייה עם מש”ה בקהילה.
השרות לטיפול באדם עם מש”ה בקהילה ויחידת ההערכה של קרן שלם ביקשו לערוך סקר קצר שמטרתו לבחון ולהגדיר את הצרכים המקצועיים של כלל הצוות במסגרות מרכזי היום והיח’ הטיפוליות – מנהלים, מומחי מקצועות הבריאות ומדריכים. זאת על מנת ללמוד כיצד ניתן לקדם את הפיתוח המקצועי, לבנות ולהציע השתלמויות, ולתת מענה לצרכים המגוונים של העוסקים בתחום. נוסף על כך, עבור אוכלוסיית המדריכים הוגדרה מטרה ייחודית המבקשת לבחון מדדי מוטיבציה (פנימית וחיצונית), אתיקה ומוסר.
מטרה נוספת של הערכה זו, היא למפות ולאפיין את מרכזי היום לפי מדדים שונים הנוגעים למסגרות עצמן, למנהלים, למקבלי השירות ולצוות המרכז.
 
לקריאת דו”ח הממצאים המלא לחץ כאן.
 
לקריאת מצגת הממצאים המסכמת לחץ כאן.

לקריאת תקציר המנהלים לחץ כאן 


פריטים קשורים