×

ממעון יום שיקומי (אלוטף) לשילוב בגן ויצו

אלו"ט- העמותה הלאומית לילדים אוטיסטים, פועלת להבטיח לילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי את הזכות למרב ההזדמנויות לצמיחה ולהשתתפות בחיי הקהילה. בבסיס רעיון השילוב עומדת האמונה שלאנשים על הרצף האוטיסטי קיימת הזכות להיות חלק מהחברה ומהקהילה שבה הם גדלים וחיים. אמונה זו , בין היתר, באה לידי ביטוי בשילוב ילדים מהאלוטף בגנים של ויצו כחלק מתוכנית טיפולית פרטנית.
— במצגת סקירה של מעונות יום שיקומיים המפעילה חטיבת הטף באלו"ט, התייחסות לרציונאל הטיפולי לשילוב, היתרונות והאתגרים בשילוב ופירוט ההיבטים המערכתיים בשילוב.

 


פריטים קשורים