×

מעורבות אימהות ערביות עם צאצאיהן הלוקים בפיגור שכלי לאחר השמה חוץ ביתית

מק"ט 566 | מנחה: פרופ' אריק רימרמן

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר נבדק הקשר בין המשתנים הסוציו-דמוגרפים של האם: גיל, מצב משפחתי, השכלה; של הצאצא: מין, גיל בעת ההשמה, משך שהות במסגרת, חומרת המוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), קיומה של הפרעה נפשית; המסגרת: מרחקה מבית האם; ושני משתנים נוספים: חלוקת התפקידים במשפחה ועמדות האם כלפי החלוקה עצמה, לבין דפוסי המעורבות שהאם תגלה. הממצאים מראים, כי קיומה של הפרעה נפשית המתלווה למש"ה, ומשך שהות ארוך של הצאצא במסגרת המגורים החוץ-ביתית התקשרו באופן מובהק לרמת מעורבות מחשבתית-התנהגותית ורגשית נמוכה של האם. בניגוד למצופה, המשתנים הקשורים לחלוקת התפקידים באוכלוסייה הערבית לא התקשרו למעורבות אימהית.


פריטים קשורים