×

נולדו לאתגר- הסתגלות וצמיחה אישית של בוגרים שגדלו עם הורה עם מוגבלות נפשית או שכלית

מק"ט 640| בהנחיית: פרופ' ליאורה פינדלר

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.
ההתקדמות בשיח ובחקיקה בתחום הזכויות עבור אנשים עם מוגבלות, הובילה רבים מהם לממש את זכותם בתחומי חיים רבים וביניהם הזכות להינשא וללדת ילדים. רוב המחקר עד כה התמקד בחוויית ההורות של אנשים עם מוגבלות, בעוד שהשלכות הורות זו על ילדיהם לאורך חייהם ונקודת המבט של הילדים עצמם זכו להתייחסות מועטה.
מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את תרומתם של משאבים תוך-אישיים (אוריינטציית התקשרות והערכה עצמית), גורמים חברתיים-אקולוגיים (תמיכה חברתית) ואסטרטגיות התמודדות המייצגים גורמי הגנה, להסתגלות (בריאות נפשית) ולצמיחה אישית של בוגרים אשר להוריהם מוגבלות נפשית או שכלית (גורם סיכון המיוצג במחקר זה כדחק נתפס וקשר עם הורה בילדות). בחינה זו נעשתה בהשוואה לאוכלוסיית ביקורת של בוגרים שגדלו עם הורה ללא מגבלה .

 

מילות מפתח : הורים עם מגבלה, מגבלה שכלית התפתחותית, מגבלה נפשית, הסתגלות, צמיחה, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

סרטון המסכם את עיקרי המחקר

הופק על ידי בית הספר לעבודה סוציאלית, בר אילן


פריטים קשורים