×

סקירת ספרות התנדבות של אנשים עם מוגבלות

 סקירה זו מציגה את ממצאי המחקרים שבחנו את ההשפעות וההשלכות של התנדבות אנשים עם מוגבלות בכלל ובני נוער וצעירים עם מוגבלות בפרט וכן את החסמים האישיים והארגוניים כמו גם את העקרונות המרכזיים להפעלת תכנית התנדבות, המשלבת אנשים עם מוגבלות כמתנדבים.


פריטים קשורים