×

סקר לרופאים ומטפלים בנושא: מתן טיפול בתחום בריאות האישה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-642-2021

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

סקר זה כולל מהלך משלים ללומדת לילך – לומדה להנגשת תכנים בנושא בריאות האשה ומטרתו ללמוד על הצרכים של נותני שירותים בתחום הבריאות האישה בבואם שירות לנשים עם מוגבלות שכלית וקוגניטיבית.

מטרת הסקר (החסמים) ומה הצרכים שיש לנותני שירות בתחום הבריאות האישה, בעת טיפול בנשים עם מש”ה, בהקשר של מתן טיפול מיטבי. בנוסף, לאסוף ולמפות רעיונות ופרטיות מוצלחות בהן משתמשים נותני שירות עם אוכלוסייה זו. מטרה משנית היא בדוק מהו הכלי המועדף עבורם לטובת קבלת מידע/עקר עבודה עם כמות זו.

מילות מפתח: בריאות האשה, נשים, מוגבלות שכלית התפתחותית, הנגשת שירות רפואי


פריטים קשורים